Aktualności

Wykład: Zmagania na krańcu świata: sceny walk zwierząt, herosów i stworzeń fantastycznych w gliptyce wczesnodynastycznej Mezopotamii

Zapraszamy na najbliższe spotkanie seminarium Zakładu i wystąpienie dr hab. Doroty Ławeckiej z Zakładu Archeologii Bliskiego Wschodu (Wydział Archeologii UW).

Sceny walk zwierząt („contest scenes”) są najczęściej przedstawianym motywem w mezopotamskiej gliptyce okresu wczesnodynastycznego i akadyjskiego. Uczestniczą w nich, poza realnymi zwierzętami (drapieżnikami atakującymi zwierzęta roślinożerne) także herosi, oraz stworzenia fantastyczne – ludzie-byki i bizony z ludzkimi głowami. Często przedstawiane są także różne motywy poboczne, takie jak lwiogłowe orły, skorpiony, jaszczurki, węże i symbole bóstw astralnych. W starszej literaturze próbowano utożsamiać bohaterów zmagań z postaciami lub bóstwami znanymi z mitów lub eposów (Gilgamesz, Enkidu, Dumuzi), co nie dało przekonujących rezultatów. Obecnie sceny te najczęściej są interpretowane w ogólny sposób jako graficzne przedstawienie walki porządku z chaosem. Inna często przywoływana hipoteza, którą spróbuję zakwestionować, mówi o obronie zwierząt udomowionych przed atakami drapieżników.

W moim wystąpieniu zaprezentuję koncepcję, która w znacznym stopniu pozwala na uściślenie naszego dość powierzchownego i ogólnego rozumienia sceny. Postaram się wykazać, że scena rozgrywa się na planie mitologicznym, oraz że poszczególne elementy kompozycji są związane z bogiem słońca Utu/Szamaszem i/lub ze wschodnim horyzontem, z ki-dutu-è(-a) – miejscem, gdzie o wschodzie słońca ustalane są losy i ferowane wyroki.

CZAS: 5. maja 2021, godz. 15:00

MIEJSCE: meet.google.com/yte-ogrz-fyo

Wykład: Wyprawa Nabopolassara z 607 roku w świetle NBC 4747

Na najbliższym seminarium Zakładu wykład wygłosi prof. Radosław Tarasewicz z Pracowni Historii Starożytnego Bliskiego Wschodu (UAM w Poznaniu).

Kronika z ostatnich lat panowania Nabopolassara informuje o intensywnych przedsięwzięciach militarnych króla Babilonii oraz jego syna i następcy tronu Nabuchodonozora w 607 roku przed Chrystusem. Babilończycy kierują wyprawy między innymi w rejony górskie na północy oraz  przeciw Kumuhu położonemu nad Eufratem. Niepublikowany NBC 4747 wydaje się potwierdzać intensywność prowadzonych kampanii w tym roku oraz przekazuje informacje o roli babilońskiej świątyni Eanny z Uruk w tych przedsięwzięciach. 

CZAS: 7. czerwca 2021, godz. 15:00

MIEJSCE: meet.google.com/yte-ogrz-fyo

Przeszłość ma przyszłość na Wydziale Archeologii

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji zorganizowanej przez Wydział Archeologii UW, a szczególnie w sesji „Rytuał, kult, modlitwa w sztuce i literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu”, która odbędzie się online w czwartek 25. marca. Listę wykładów i ich streszczenia oraz formularz rejestracji znajdą Państwo tu.

Wykład: Trzy nowosumeryjskie tabliczki gospodarcze ze zbiorów Zakładu Wschodu Starożytnego

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Zakładu Wschodu Starożytnego, w ramach którego wykład wygłoszą dr hab. Marek Stępień z Wydziału Historii UW i dr hab. Olga Drewnowska z Zakładu Wschodu Starożytnego UW.

Prezentacja poświęcona będzie pełnej edycji (fotografia, autografia, transliteracja, przekład, komentarz) trzech dotychczas niepublikowanych nowosumeryjskich dokumentów administracyjnych, znajdujących się w zbiorach Zakładu Wschodu Starożytnego UW. Tabliczki pochodzą z dwóch archiwów prowincjonalnych królestwa III dynastii z Ur – Puzriš-Dagan oraz Girsu-Lagaš, a ich treść jest raczej typowa dla tej grupy tekstów klinowych. Szczególną uwagę może zwracać niespotykane zbyt często przeznaczenie zwierząt w jednym z tekstów na posiłek dla żołnierzy (gàr-du).

CZAS: 3. marca 2021, godz. 15:00

MIEJSCE: meet.google.com/yte-ogrz-fyo

Seminarium Zakładu Wschodu Starożytnego, semestr letni 2020/2021

Zakład Wschodu Starożytnego serdecznie zaprasza na cztery spotkania zaplanowane w semestrze letnim. Seminaria odbywają się raz w miesiącu, w środy, w godz. 15:00-16:30, pod adresem meet.google.com/yte-ogrz-fyo.

Listę wykładów oraz abstrakty znajdą Państwo pod tym linkiem.

Imperium a lokalna ludność w Babilonii

W środę (13.01) dr Bernhard Schneider z Österreichische Akademie der Wissenschaften wygłosi referat pt.: „The impact of the Neo-Babylonian and Achaemenid Empires on the local population of Nippur”. Wykład odbędzie się w języku angielskim. Zapraszamy!

CZAS: 13.01 (środa), od 15:00 do ok. 16:30

MIEJSCE: meet.google.com/mgs-vphk-ivd

ABSTRACT:
That the takeover of Babylonia by the Persian king Cyrus II in 539 BC went comparably smooth is nowadays a widely established fact. This is shown for example within private cuneiform archives such as the one of the Egibi family in Babylon which was running through from the reign of Nebuchadnezzar II until early in the reign of Xerxes. Although, as Caroline Waerzeggers pointed out in her paper from 2015, it was still one of the biggest turning points in ancient Mesopotamian history.
In the following years, for example, the emperor will be not regularly taking part anymore in the new years’ celebrations (akitu) in Babylon. The vast Achaemenid empire stretched from “the Saca who are beyond Sogdiana, from there as far as Kush, from the Indus as far as Sardis” (Darius, Apadana foundation tablets). This gave an opportunity to at least some members of the local population to take part in longer distance business activities as for Nippur prominently exemplified by the later archive of the Murašû family.
It is my aim to reevaluate the archaeological evidence on the tablet hill during the Late NeoBabylonian/ Early Achaemenid period and to provide a more refined sequence for the later part of the 1st millennium BC.
Through the help of the unpublished excavation journals of 1889, although often sketchy and unclear, it is possible to reconstruct bits and parts of small archives as coming the trenches of the “Tablet Hill”. Furthermore, archaeological finds from the environs of this archive can be traced and therefore, at least partly, reconnected with the texts.

Towarzysze Nabonida w Zakładzie Wschodu Starożytnego

Zakład Wschodu Starożytnego serdecznie zaprasza na najbliższe seminarium ZWS, które odbędzie się we środę, 2. grudnia, o godz. 15:00, pod adresem meet.google.com/xav-nasb-tou
Podczas seminarium, dr hab. Małgorzata Sandowicz, wygłosi referat pt. „Towarzysze Nabonida”:

Streszczenie:

Według źródeł greckich ostatniego króla Babilonii, Nabonida, wyniosła na tron grupa przyjaciół (philoi). Na ich temat milczy babilońska i perska literatura historiograficzna. Wgląd w otoczenie Nabonida krótko po przewrocie dają listy świadków umów dzierżawy, w których sam władca występuje jako strona. Wśród członków świty króla wskażę potencjalnych spiskowców, a następnie, idąc ich tropem, odsłonię kulisy działalności grupy sterującej polityką wewnętrzną Babilonii przez kilkadziesiąt lat. Rekonstrukcja siatki społecznej tej grupy zaprowadzi mnie daleko od Babilonii, do Syrii oraz Arabii.  

Wykład ”The First Ghosts” – dr Irving Finkel

Koło Wschodu Starożytnego UW serdecznie zaprasza na wykład pt.: „The First Ghosts”, który w piątek 13. listopada o godz. 15:00 wygłosi doktor Irving Finkel.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/363495981394794/

Link do wirtualnej sali: http://meet.google.com/urk-hrgw-csw

Dr Irving Finkel gościem Koła Zakładu Wschodu Starożytnego

Z wielką radością informujemy, że w najbliższy piątek (6. listopada), o godz. 15:00, na spotkaniu Koła Zakładu wystąpi dr Irving Finkel. Jeśli mieliby Państwo czas i chęć dołączyć, będziemy pod adresem meet.google.com/rix-zoji-qnu (Reading Cuneiform Texts with Dr. Irving Finkel). 

Seminarium Zakładu Wschodu Starożytnego

Zakład Wschodu Starożytnego serdecznie zaprasza na trzy wykłady (w trybie zdalnym), które zostaną wygłoszone w ramach naszego seminarium w nadchodzącym semestrze.

Więcej informacji znajdą Państwo POD TYM LINKIEM.