Doktoranci

  • Sara Manasterska – temat: Akty mowy w języku akadyjskim w I tys. p.n.e.
  • Paulina Pikulska – temat: Świat skrybów w Babilonii w I tys. p.n.e.
  • Łukasz Klima – temat: Administracja królewska w okresie nowobabilońskim.