Doktoranci

  • Łukasz Klima – temat: Administracja królewska w okresie nowobabilońskim
  • Dominika Lewandowska – temat: Cyrkulacja list omenów między starożytnym Bliskim Wschodem a światem grecko-rzymskim
  • Paulina Pikulska – temat: Świat skrybów w Babilonii w I tys. p.n.e.