Doktoranci

  • Karolina Cywińska – temat: Anatolijskie boginie miłości w świetle źródeł hetyckich.
  • Sara Manasterska – temat: Akty mowy w języku akadyjskim w I tys. p.n.e.
  • Galina Łubiarz – temat: Czystość kultowa w Mezopotamii.
  • Andrzej Pietras – temat: Od Telipinu do Suppiluliumy: podwaliny Imperium Hetyckiego.
  • Paulina Pikulska – temat: Świat skrybów w Babilonii w I tys. p.n.e.