Koło Naukowe WS

Koło Naukowe Wschodu StarożytnegoBīt ummâni” powstało w 2015 roku, od tego czasu jego członkowie współorganizowali wiele wydarzeń Wydziału Orientalistycznego, popularyzując wiedzę o Wschodzie Starożytnym.
Wszystkie osoby zainteresowane poznawaniem starożytnego Bliskiego Wschodu zapraszamy do udziału w dyskusjach oraz współpracy w działalności popularyzatorskiej. Informacje o kolejnych spotkaniach pojawiają się na naszym profilu na Facebooku:

Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. Małgorzata Sandowicz.