Koło Naukowe WS

Koło Naukowe Wschodu StarożytnegoBīt ummâni” powstało w 2015 roku, od tego czasu jego członkowie współorganizowali wiele wydarzeń Wydziału Orientalistycznego, popularyzując wiedzę o Wschodzie Starożytnym.
W roku akademickim 2015/2016 na spotkaniach Koła przedstawiane były referaty dotyczące różnych form rozrywki na Wschodzie Starożytnym. Od nowego semestru tematem przewodnim dyskusji na naszych spotkaniach będzie obecność motywów kultury WS we współczesnej pop-kulturze.
Wszystkie osoby zainteresowane poznawaniem starożytnego Bliskiego Wschodu zapraszamy do udziału w dyskusjach oraz współpracy w działalności popularyzatorskiej. Informacje o kolejnych spotkaniach pojawiają się na naszym profilu na Facebooku:

Opiekunem Naukowym Koła jest dr hab. Małgorzata Sandowicz.